List of Faculty

S.No.Faculty Name
1. Akanksha Parmar
2. Amit Jatav
3. Anjana Sharma
4. Bhakti Joshi
5. Jaya Batham
6. Jitendra Singh
7. Jyoti Rathore
8. Khushbu Thakkar
9. Lavleena Anthony
10. Neha Raghuvanshi
11. Neha Verma
12. Niharika Pareek
13. Nirupa Jain
14. Parul Sahu
15. Pooja Upadhyay
16. Prachi Dubey
17. Priyanka Mujmeu
18. Rahul Sengar
19. Rashmeet Kaur Bhatia
20. Rashmi Ahuja
21. Rashmi Upadhyay
22. Richa Sohani
23. Rudra Vyas
24. Rucha Vilekar
25. Rupali Sharma
26. Sakshi Wadhwani
27. Sandhya Barange
28. Saranya Rajgopal
29. Shilpa Naik
30. Shilpa Rajpal
31. Shubham Khare
32. Sukhjeet Sasan
33. Vaishnavi Sharma
34. Yasahsvi Jakar
BROCHURE